$390 Hàng triệu

xuất khẩu 2969 of 4914
1998
2017

-0,761

Độ phức tạp của sản phẩm 3643 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2969 and the 3649 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($221 Hàng triệu), Khác Á ($65,1 Hàng triệu), Đức ($19,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($9,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($52,3 Hàng triệu), Đức ($27,1 Hàng triệu), Pháp ($23,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($17,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($17,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites