$12,9 tỷ

xuất khẩu 201 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 709 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 201 and the 711 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,37 tỷ), Đức ($1,69 tỷ), Hoa Kỳ ($1,25 tỷ), Ý ($965 Hàng triệu) và Pháp ($875 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,35 tỷ), Đức ($786 Hàng triệu), Nga ($673 Hàng triệu), Trung Quốc ($667 Hàng triệu) và Pháp ($459 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites