$19,5 tỷ

xuất khẩu 168 of 1232
1998
2017

1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 202 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 168 and the 202 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,12 tỷ), Hoa Kỳ ($2,27 tỷ), Trung Quốc ($2,04 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,74 tỷ) và Ý ($868 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,4 tỷ), Đức ($2,01 tỷ), Trung Quốc ($1,49 tỷ), Vương quốc Anh ($862 Hàng triệu) và Pháp ($646 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites