$1,93 tỷ

xuất khẩu 1282 of 4914
1998
2017

-0,854

Độ phức tạp của sản phẩm 3742 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1282 and the 3749 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($548 Hàng triệu), Oman ($206 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($195 Hàng triệu), Singapore ($171 Hàng triệu) và Ấn Độ ($152 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($191 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($151 Hàng triệu), Oman ($138 Hàng triệu), Singapore ($124 Hàng triệu) và Brazil ($119 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites