$2,89 tỷ

xuất khẩu 930 of 4914
1998
2017

0,955

Độ phức tạp của sản phẩm 841 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 930 and the 843 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($717 Hàng triệu), Trung Quốc ($451 Hàng triệu), Đức ($313 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($189 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($162 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($222 Hàng triệu), Việt Nam ($216 Hàng triệu), Đức ($159 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($140 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites