$4,21 tỷ

xuất khẩu 518 of 1232
1998
2017

1,52

Độ phức tạp của sản phẩm 54 of 1232
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 518 and the 54 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,14 tỷ), Trung Quốc ($575 Hàng triệu), Đức ($507 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($237 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($210 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Việt Nam ($276 Hàng triệu), Indonesia ($242 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($185 Hàng triệu) và Đức ($179 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites