$716 Hàng triệu

xuất khẩu 947 of 1232
1998
2017

0,367

Độ phức tạp của sản phẩm 481 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 947 and the 481 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($136 Hàng triệu), Đức ($96 Hàng triệu), Pháp ($64,8 Hàng triệu), Hà Lan ($58,9 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($57,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Jordan ($119 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($64,4 Hàng triệu), Ý ($48,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($46,3 Hàng triệu) và Malaysia ($32,6 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites