$618 Hàng triệu

xuất khẩu 2479 of 4914
1998
2017

0,994

Độ phức tạp của sản phẩm 779 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2479 and the 781 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($137 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($89,9 Hàng triệu), Đức ($89,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($58,4 Hàng triệu) và Pháp ($43,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($85 Hàng triệu), Hà Lan ($56 Hàng triệu), Pháp ($55,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($32,3 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($31,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites