$3,07 tỷ

xuất khẩu 879 of 4914
1998
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 636 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 879 and the 639 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($856 Hàng triệu), Đức ($382 Hàng triệu), Khác Á ($346 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($276 Hàng triệu) và Pháp ($163 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($549 Hàng triệu), Đức ($234 Hàng triệu), Pháp ($152 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($134 Hàng triệu) và Canada ($119 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites