$165 Hàng triệu

xuất khẩu 3814 of 4914
1998
2017

0,967

Độ phức tạp của sản phẩm 826 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3814 and the 827 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($31,4 Hàng triệu), Thụy Điển ($27,5 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($20,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($18,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($11,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($29,3 Hàng triệu), Hà Lan ($17,8 Hàng triệu), Đức ($10 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,1 Hàng triệu) và Mexico ($5,89 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites