$173 Hàng triệu

xuất khẩu 3776 of 4914
1998
2017

1,83

Độ phức tạp của sản phẩm 70 of 4914
1998
2017

AUT

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3776 and the 70 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Áo ($60,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($42,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($24,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($21,1 Hàng triệu) và Khác Á ($8,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($37,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($32,9 Hàng triệu), Khác Á ($21,7 Hàng triệu), Đức ($17,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($14,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites