$230 Hàng triệu

xuất khẩu 3515 of 4914
1998
2017

0,839

Độ phức tạp của sản phẩm 1049 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3515 and the 1051 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($83,7 Hàng triệu), Áo ($29,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($22,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($15,5 Hàng triệu) và Đức ($14,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($46 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($37,8 Hàng triệu), Đức ($32,8 Hàng triệu), Pháp ($22 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($18,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites