$1,02 tỷ

xuất khẩu 868 of 1232
1998
2017

1,16

Độ phức tạp của sản phẩm 152 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 868 and the 151 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($235 Hàng triệu), Đức ($150 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($110 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($80,3 Hàng triệu) và Áo ($76,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($157 Hàng triệu), Đức ($141 Hàng triệu), Áo ($81,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($79,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($46,9 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites