$11,5 tỷ

xuất khẩu 276 of 1232
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 198 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 276 and the 198 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,4 tỷ), Đức ($1,53 tỷ), Sơn mài Nhật ($647 Hàng triệu), Ý ($584 Hàng triệu) và Áo ($531 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,15 tỷ), Đức ($898 Hàng triệu), Mexico ($486 Hàng triệu), Ấn Độ ($452 Hàng triệu) và Ý ($433 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites