$779 Hàng triệu

xuất khẩu 932 of 1232
1998
2017

1,51

Độ phức tạp của sản phẩm 55 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 932 and the 55 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($176 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($87,5 Hàng triệu), Đức ($84,6 Hàng triệu), Ý ($75,8 Hàng triệu) và Pháp ($72,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($112 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($87,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,1 Hàng triệu), Đức ($38,4 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($35,2 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites