$986 Hàng triệu

xuất khẩu 1919 of 4914
1998
2017

1,7

Độ phức tạp của sản phẩm 123 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1919 and the 123 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($377 Hàng triệu), Đức ($316 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($59,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($49,3 Hàng triệu) và Pháp ($42 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($120 Hàng triệu), Áo ($83,6 Hàng triệu), Ý ($82,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($82,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($69 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites