$503 Hàng triệu

xuất khẩu 2702 of 4914
1998
2017

0,48

Độ phức tạp của sản phẩm 1723 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2702 and the 1728 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($215 Hàng triệu), Hà Lan ($51,7 Hàng triệu), Khác Á ($45,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($41,9 Hàng triệu) và Đức ($39,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($166 Hàng triệu), Khác Á ($70,3 Hàng triệu), Hồng Kông ($30,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($29,7 Hàng triệu) và Thái Lan ($24,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites