$2,8 tỷ

xuất khẩu 954 of 4914
1998
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 585 of 4914
1998
2017

XXB

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 954 and the 587 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($1,19 tỷ), Sơn mài Nhật ($352 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($325 Hàng triệu), Trung Quốc ($170 Hàng triệu) và Malaysia ($158 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,38 tỷ), Nam Triều Tiên ($293 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($228 Hàng triệu), Khác Á ($154 Hàng triệu) và Hồng Kông ($117 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites