$760 Hàng triệu

xuất khẩu 2256 of 4914
1998
2017

1,78

Độ phức tạp của sản phẩm 82 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2256 and the 82 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($136 Hàng triệu), Trung Quốc ($61,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($48,3 Hàng triệu) và Khác Á ($44,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($138 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($114 Hàng triệu), Malaysia ($41,1 Hàng triệu), Đức ($40,9 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($37,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites