$5,79 tỷ

xuất khẩu 495 of 4914
1998
2017

1,71

Độ phức tạp của sản phẩm 114 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 495 and the 114 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($996 Hàng triệu), Khác Á ($973 Hàng triệu), Đức ($746 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($664 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($659 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,14 tỷ), Đức ($580 Hàng triệu), Trung Quốc ($508 Hàng triệu), Mexico ($463 Hàng triệu) và Pháp ($245 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites