$4,12 tỷ

xuất khẩu 675 of 4914
1998
2017

0,992

Độ phức tạp của sản phẩm 781 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 675 and the 784 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($837 Hàng triệu), Đức ($497 Hàng triệu), Ý ($427 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($357 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($224 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($446 Hàng triệu), Đức ($275 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($144 Hàng triệu), Trung Quốc ($141 Hàng triệu) và Pháp ($134 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites