$1,91 tỷ

xuất khẩu 1291 of 4914
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 738 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1291 and the 741 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($593 Hàng triệu), Trung Quốc ($278 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($142 Hàng triệu), Mexico ($100 Hàng triệu) và Ý ($97,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($318 Hàng triệu), Trung Quốc ($282 Hàng triệu), Pháp ($191 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($108 Hàng triệu) và Canada ($68,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites