$4,86 tỷ

xuất khẩu 572 of 4914
1998
2017

1,16

Độ phức tạp của sản phẩm 562 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

THA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 572 and the 565 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,42 tỷ), Sơn mài Nhật ($602 Hàng triệu), Đức ($271 Hàng triệu), Áo ($227 Hàng triệu) và Ý ($184 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thái Lan ($486 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($384 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($371 Hàng triệu), Philippines ($326 Hàng triệu) và Indonesia ($308 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites