$1,1 tỷ

xuất khẩu 1824 of 4914
1998
2017

2,11

Độ phức tạp của sản phẩm 19 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1824 and the 19 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($369 Hàng triệu), Áo ($151 Hàng triệu), Pháp ($146 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($140 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($75,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($200 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($111 Hàng triệu), Đức ($99 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($95,5 Hàng triệu) và Hà Lan ($52,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites