$567 Hàng triệu

xuất khẩu 991 of 1232
1998
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 58 of 1232
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 991 and the 58 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($119 Hàng triệu), Trung Quốc ($107 Hàng triệu), Đức ($61 Hàng triệu), Thái Lan ($56,2 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($54,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($129 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($98 Hàng triệu), Đức ($71,7 Hàng triệu), Thái Lan ($44,3 Hàng triệu) và Hồng Kông ($28,9 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites