$1,84 tỷ

xuất khẩu 1316 of 4914
1998
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 668 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1316 and the 670 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($296 Hàng triệu), Đức ($211 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($172 Hàng triệu), Trung Quốc ($115 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($105 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($298 Hàng triệu), Đức ($226 Hàng triệu), Trung Quốc ($127 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($77,5 Hàng triệu) và Pháp ($69,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites