$2,03 tỷ

xuất khẩu 1228 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 655 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1228 and the 657 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($633 Hàng triệu), Đức ($289 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($237 Hàng triệu), Khác Á ($134 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($97 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($236 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($189 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($186 Hàng triệu), Trung Quốc ($136 Hàng triệu) và Đức ($119 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites