$118 Hàng triệu

xuất khẩu 4043 of 4914
1998
2017

-0,279

Độ phức tạp của sản phẩm 2993 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4043 and the 2997 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($24,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($18,2 Hàng triệu), Gà tây ($15,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($8,69 Hàng triệu) và Đức ($7,77 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($15,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($7,19 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,79 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($4,32 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($4,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites