$713 Hàng triệu

xuất khẩu 2316 of 4914
1998
2017

0,507

Độ phức tạp của sản phẩm 1668 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2316 and the 1674 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($174 Hàng triệu), Trung Quốc ($91,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,6 Hàng triệu), Ý ($52,3 Hàng triệu) và Pháp ($44,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($61,6 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($61,4 Hàng triệu), Đức ($56,7 Hàng triệu), Mexico ($36,5 Hàng triệu) và Pháp ($33,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites