$2,12 tỷ

xuất khẩu 1196 of 4914
1998
2017

1,49

Độ phức tạp của sản phẩm 229 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1196 and the 230 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($751 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($461 Hàng triệu), Đức ($211 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($197 Hàng triệu) và Trung Quốc ($100 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($209 Hàng triệu), Hà Lan ($174 Hàng triệu), Nigeria ($113 Hàng triệu), Đức ($112 Hàng triệu) và Gà tây ($109 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites