$114 Hàng triệu

xuất khẩu 4058 of 4914
1998
2017

0,377

Độ phức tạp của sản phẩm 1898 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KEN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4058 and the 1902 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($21,3 Hàng triệu), Đức ($17,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($17,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($11,1 Hàng triệu) và Hungary ($8,31 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Kenya ($12,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($10,2 Hàng triệu), Indonesia ($8,43 Hàng triệu), Hà Lan ($8,32 Hàng triệu) và Canada ($7,69 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites