$1,3 tỷ

xuất khẩu 1623 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 706 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1623 and the 707 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($822 Hàng triệu), Hà Lan ($167 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($60,2 Hàng triệu), Đức ($43,5 Hàng triệu) và Hồng Kông ($42,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($467 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($255 Hàng triệu), Đức ($109 Hàng triệu), Canada ($68,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($38 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites