$4 tỷ

xuất khẩu 695 of 4914
1998
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 353 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 695 and the 354 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,21 tỷ), Trung Quốc ($587 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($261 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($180 Hàng triệu) và Pháp ($173 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($551 Hàng triệu), Đức ($215 Hàng triệu), Ý ($192 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($175 Hàng triệu) và Gà tây ($170 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites