$35 Hàng triệu

xuất khẩu 4527 of 4914
1998
2017

0,5

Độ phức tạp của sản phẩm 1685 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4527 and the 1689 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($13,1 Hàng triệu), Nga ($6,65 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,22 Hàng triệu), Indonesia ($2,69 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($2,63 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($16,3 Hàng triệu), Malaysia ($3,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($3,1 Hàng triệu), Philippines ($2,97 Hàng triệu) và Chile ($1,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites