$1,05 tỷ

xuất khẩu 1861 of 4914
1998
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 470 of 4914
1998
2017

CHL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1861 and the 470 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Chile ($280 Hàng triệu), Nga ($165 Hàng triệu), Canada ($151 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($113 Hàng triệu) và New Zealand ($97,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($343 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($101 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($90,1 Hàng triệu), Thái Lan ($88,2 Hàng triệu) và Đức ($60,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites