$1,55 tỷ

xuất khẩu 1457 of 4914
1998
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 482 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1457 and the 484 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($272 Hàng triệu), Trung Quốc ($161 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($144 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($139 Hàng triệu) và Mexico ($73,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($156 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($145 Hàng triệu), Trung Quốc ($100 Hàng triệu), Ý ($59,3 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($55,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites