$70 Hàng triệu

xuất khẩu 4334 of 4914
1998
2017

1,04

Độ phức tạp của sản phẩm 712 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

RUS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4334 and the 714 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($12,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($11,2 Hàng triệu), Ý ($10 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($7,89 Hàng triệu) và Pháp ($4,89 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nga ($6,56 Hàng triệu), Đức ($6,42 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($5,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($5,55 Hàng triệu) và Ý ($4,93 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites