$3,8 tỷ

xuất khẩu 542 of 1232
1998
2017

1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 205 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 542 and the 205 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($878 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($352 Hàng triệu), Trung Quốc ($335 Hàng triệu), Ý ($225 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($173 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($377 Hàng triệu), Đức ($326 Hàng triệu), Pháp ($235 Hàng triệu), Trung Quốc ($194 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($171 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites