$972 Hàng triệu

xuất khẩu 1935 of 4914
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 377 of 4914
1998
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

POL

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1935 and the 378 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($533 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($177 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($138 Hàng triệu), Brazil ($27,7 Hàng triệu) và Ba Lan ($26,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ba Lan ($93,5 Hàng triệu), Thái Lan ($82 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($74,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($68,1 Hàng triệu) và Đức ($56,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites