$1,69 tỷ

xuất khẩu 1389 of 4914
1998
2017

1,81

Độ phức tạp của sản phẩm 74 of 4914
1998
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1389 and the 74 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($417 Hàng triệu), Đức ($300 Hàng triệu), Hà Lan ($214 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($170 Hàng triệu) và Trung Quốc ($148 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($170 Hàng triệu), Trung Quốc ($135 Hàng triệu), Hà Lan ($116 Hàng triệu), Đức ($98,8 Hàng triệu) và Ba Lan ($94,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites