$1,29 tỷ

xuất khẩu 1630 of 4914
1998
2017

2,7

Độ phức tạp của sản phẩm 4 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1630 and the 5 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($957 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($172 Hàng triệu), Trung Quốc ($54,4 Hàng triệu), Ý ($27,2 Hàng triệu) và Đức ($22,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($489 Hàng triệu), Trung Quốc ($366 Hàng triệu), Khác Á ($284 Hàng triệu), Hồng Kông ($32,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($22,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites