$1,76 tỷ

xuất khẩu 1356 of 4914
1998
2017

0,971

Độ phức tạp của sản phẩm 819 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1356 and the 821 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($403 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($315 Hàng triệu), Thụy Điển ($231 Hàng triệu), Pháp ($175 Hàng triệu) và Ý ($100 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($188 Hàng triệu), Đức ($146 Hàng triệu), Pháp ($111 Hàng triệu) và Trung Quốc ($81,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites