$1,05 tỷ

xuất khẩu 1869 of 4914
1998
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 364 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1869 and the 366 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($394 Hàng triệu), Đức ($137 Hàng triệu), Ireland ($105 Hàng triệu), Trung Quốc ($52,3 Hàng triệu) và Khác Á ($48,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($122 Hàng triệu), Ấn Độ ($72,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($65,9 Hàng triệu), Hà Lan ($59,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($59 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites