$6,51 tỷ

xuất khẩu 432 of 4914
1998
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 298 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 432 and the 299 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,12 tỷ), Trung Quốc ($1,05 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($806 Hàng triệu), Hà Lan ($761 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($485 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($586 Hàng triệu), Hà Lan ($478 Hàng triệu), Đức ($390 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($367 Hàng triệu) và Gà tây ($310 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites