$1,02 tỷ

xuất khẩu 1893 of 4914
1998
2017

-0,044

Độ phức tạp của sản phẩm 2615 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1893 and the 2619 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($165 Hàng triệu), Ba Lan ($116 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($95,3 Hàng triệu), Nga ($46,5 Hàng triệu) và Hà Lan ($42,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($167 Hàng triệu), Pháp ($129 Hàng triệu), Ba Lan ($42,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($39,7 Hàng triệu) và Philippines ($35,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites