$3,51 tỷ

xuất khẩu 780 of 4914
1998
2017

2,04

Độ phức tạp của sản phẩm 29 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 780 and the 29 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($646 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($579 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($488 Hàng triệu), Hà Lan ($302 Hàng triệu) và Trung Quốc ($290 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($487 Hàng triệu), Đức ($461 Hàng triệu), Hồng Kông ($271 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($195 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($186 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites