$10,9 tỷ

xuất khẩu 244 of 4914
1998
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 254 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 244 and the 254 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,15 tỷ), Hoa Kỳ ($1,75 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($780 Hàng triệu), Hà Lan ($659 Hàng triệu) và Khác Á ($620 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,61 tỷ), Đức ($1,25 tỷ), Ý ($619 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($576 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($552 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites