$1,53 tỷ

xuất khẩu 1479 of 4914
1998
2017

1,74

Độ phức tạp của sản phẩm 102 of 4914
1998
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1479 and the 102 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($294 Hàng triệu), Singapore ($223 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($204 Hàng triệu), Đức ($185 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($112 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($442 Hàng triệu), Đức ($71 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69 Hàng triệu), Mexico ($62,6 Hàng triệu) và Ấn Độ ($58,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites