$47,3 tỷ

xuất khẩu 65 of 1232
1998
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 132 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 65 and the 132 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($6,68 tỷ), Hoa Kỳ ($5,43 tỷ), Trung Quốc ($4,05 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,01 tỷ) và Hà Lan ($3,9 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,37 tỷ), Đức ($3,61 tỷ), Hoa Kỳ ($3,55 tỷ), Hà Lan ($2,96 tỷ) và Pháp ($2,53 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites