$2,12 tỷ

xuất khẩu 1189 of 4914
1998
2017

0,929

Độ phức tạp của sản phẩm 891 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1189 and the 893 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($590 Hàng triệu), Đức ($517 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($169 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($137 Hàng triệu) và Pháp ($113 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($142 Hàng triệu), Canada ($115 Hàng triệu), Nga ($106 Hàng triệu), Trung Quốc ($95,7 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($94,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites